top of page

S ľahkosťou realizujeme zložité projekty

realizácia projektov v oblasti stavebníctva, IT a výskumu

100+ zrealizovaných projektov

Skúsenosti od roku 2006

Komplexný návrh
a implementácia

S podporou ľudí
ZŤP

Profil spoločnosti

Spoločnosť sa venuje projektovému riadeniu a realizácii projektov v oblasti stavebníctva, IT a výskumu. Spoločnosť Assist Solutions s.r.o. je na slovenskom trhu od roku 2011, pričom aktivity jej zakladateľa
v stavebníctve siahajú do roku 2006.

 

V oblasti stavebníctva spoločnosť poskytuje komplexné služby projektového riadenia a realizácie projektov a to ako generálny dodávateľ i subdodávateľ. Vieme zabezpečiť realizáciu všetkých druhov stavebných prác, od realizácie štandardných pozemných stavieb a ich špecializovaných profesií po realizáciu inžinierskych, lesných či poľnohospodárskych stavieb a ich objektov.

 

V oblasti informačných technológií spoločnosť poskytuje služby v oblasti vývoja, dodávky a implementácie riešení portálov so zameraním na zákazníka (CRM, B2C, B2B). V oblasti vedy a výskumu spoločnosť poskytuje komplexný návrh a implementáciu stavebných, technologických riešení laboratórií, vrátane ich vybavenia, dodávky prístrojov a zariadení.

Profil spoločnosti

Prečo my?

Kvalita

Kvalitu zrealizovaných projektov preukazujú naše referencie spolu s odborným zázemím. Systémy a procesy spoločnosti sú certifikované v oblasti manažérstva kvality ISO 9001, environmentálneho manažérstva ISO 14001, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001 a manažérstva bezpečnosti informácií ISO 27001. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom verejného sektora a je zapísaná v Zozname hospodárskych subjektov a v Registri konečných užívateľov výhod.

Náš zákazník

Náš zákazník má možnosť skúmať časovo-smerové vyhodnocovanie v reálnom čase. Toto je veľmi dôležitá časť, kde sa dajú včasne eliminovať riziká realizovaných projektov.

Podpora ľudí ZŤP

Spoločnosť Assist Solutions s.r.o. má priznaný štatút chránenného pracoviska, pri svojej činnosti sa zameriava na podporu a vytváranie pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Náš cieľ

Dať šancu ľudom so zdravotným znevýhodnením, plniť želania zákazníkom kvalitne, rýchlo, za prijateľnú cenu a poskytovať všetky služby komplexne.

Prečo my

Naše poslanie

Poslanie
Spoločnosť Assist Solutions s.r.o. má za úlohu dopĺňať chýbajúcu komplexnosť služieb zákazníkom, kde chýba najmä kvalitná príprava, realizačná kontrola dodávaných služieb a ich následné vyhodnocovanie. Toto všetko uskutočňovať s dôrazom na sociálny aspekt a podporu pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Referencie

• Rekonštrukcia tepelného zdroja, ZŠ a MŠ, Fiľakovo
• Rekonštrukcia maštale pre chov oviec, Tisovec
• Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej chaty, Štrba
• Ošetrenie drevených lepených lamelových nosníkov multifunkčnej haly, Lučenec
• Prestavba rodinného domu na nízkokapacitné ubytovanie, Detva
• Stavené úpravy haly, dodávka a montáž technológie na spracovanie ovocia, Rimavská sobota
• Prestavba, nadstavba a stavebné úpravy kravína, Žilina
• Stavené úpravy haly, Senec
• Protipožiarne ošetrenie špár v konštrukciách, Lučenec
• Rekonštrukcia priemyselnej haly, Lučenec
• Ošetrenie drevených lepených lamelových nosníkov multifunkčnej haly, Lučenec
• Rekonštrukcia a vyspravenie omietok, Hlohovec
• Dodávka informačno-komunikačných technológií, pre obce, Lučenec
• Zavedenie nových informačno-komunikačných technológií do spoločností, Bratislava 
Referencie
bottom of page